Baumit Nivello Duo – wyrówna i wygładzi każde podłoże

Układanie paneli, płytek ceramicznych czy wykładziny dywanowej może zostać zakłócone przez nierówne podłoże. Warto zatem, przed przystąpieniem do montowania okładziny, zastosować masę samopoziomująca, która wyrówna i wygładzi podłoże. Firma Baumit oferuje masę samopoziomującą Nivello Duo na bazie spoiwa alpha. Fabrycznie przygotowana mieszanka gwarantuje jednorodną, gładką i wolną od porów powierzchnię gotową do układania warstw wykończeniowych takich jak płytki, panele, wykładziny.

Masa samopoziomująca Baumit Nivello Duo to fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie specjalnego spoiwa alpha. Jest ona przeznaczona do wyrównywania podkładów przed układaniem wszelkiego rodzaju płytek, paneli, wykładzin dywanowych i z PCV. Specjalny zestaw spoiwa, kruszyw i mineralnych dodatków powoduje, że masa Baumit Nivello Duo charakteryzuje się wysoką płynnością i optymalnym rozpływem na podłożu. Wiązanie odbywa się absolutnie beznaprężeniowo, co powoduje brak pęknięć i rys. Produkt firmy Baumit został wzbogacony dodatkiem żywic syntetycznych, dzięki czemu można go stosować na takich podłożach jak jastrychy anhydrytowe, cementowe, a także asfaltowe i magnezytowe. Baumit Nivello Duo nie należy stosować na podłoża metalowe, oraz te z tworzyw sztucznych. Masę samopoziomującą można używać we wnętrzach obiektów starych, jak i nowo budowanych, a także na powierzchniach z systemem ogrzewania podłogowego. Zakres stosowania mieści się w przedziale od 3 do 10 mm.

Przed wylaniem masy samopoziomującej, należy odpowiednio przygotować podłoże. Powierzchnia musi być czysta, jednolicie sucha, niezamarznięta, odkurzona i nośna. Co więcej, wolna od luźnych części, olejów, smarów oraz środków antyadhezyjnych. Należy usunąć wszystkie substancje zmniejszające przyczepność np. poprzez szlifowanie, frezowanie czy też śrutowanie. Wilgotność resztkowa musi odpowiadać normom dla danego rodzaju posadzki. Warto pamiętać o tym, by szczeliny dylatacyjne i obwodowe z podłoża należy przenieść na warstwę podkładu. Szczeliny przyłączowe należy zabezpieczyć przed wpływaniem masy samopoziomującej. W przypadku gdy, podłoże jest chłonne, należy je zagruntować środkiem grumtującym Baumit Grund. Powierzchnie o małej chłonności trzeba zagruntować gruntem Baumit SuperGrund.


Mieszankę Baumit Nivello Duo należy wsypać do czystej wody i wymieszać wolnobieżnym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy, pozbawionej grudek. Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy przy temperaturze +20 st.C wynosi ok. 30 min. Warto pamiętać, że wyższe temperatury skracają czas wykorzystania, z kolei niższe wydłużają przydatność masy. Nie zużytej już gęstniejącej masy nie wolno powtórnie zarabiać z wodą. Niedopuszczalne jest także stosowanie dodatków w postaci wszelkich środków przeciwmrozowych, czy też przyspieszaczy wiązania.


Świeżo zarobioną masę samopoziomującą należy wylać na podłoże i równomiernie ją rozprowadzić np. pacą do żądanego poziomu. Następnie należy odpowietrzyć masę wałkiem z kolcami. Tak przygotowana, rozprowadzona warstwa masy wypoziomuje i wygładzi się samoistnie. Świeżo położoną powłokę należy chronić przed przeciągami oraz bezpośrednim działaniem słońca i ciepła.


Baumit Nivello Duo, worek 25 kg, cena brutto/op. 48,59 zł

Producent: Baumit

www.baumit.com

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate