Archive for the ‘Marketing’ Category

ANALlIZA STRATEGICZNA (swot i analiza 5 sił Portera)

Punktem wyjścia do określenia sytuacji strategicznej i podstawową analizą przedsiębiorstwa jest analiza SWOT. Współcześnie analiza SWOT stanowi jeden z najważniejszych wariantów analizy przedsiębiorstwa.1   Nazwę SWOT tworzą pierwsze litery angielskich wyrazów oznaczających Strengths – siły, Weaknesses – słabości, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia. Analiza ta wymaga systematycznego gromadzenia i analizowania informacji obrazujących osiągane […]

Promocja – element komunikacji marketingowej firmy parkieciarskiej

Promocja (od łac. promovere, tzn. pobudzać, lansować) oznacza kontakt producenta – dystrybutora danego produktu z jego odbiorcą – konsumentem. Aby nawiązać kontakt tego rodzaju firma parkieciarska uruchamia szereg różnorakich działań, których celem jest poznanie potrzeb odbiorcy – konsumenta, następnie trafienie w potrzeby potencjalnych odbiorców, co w konsekwencji doprowadza do nakłonienia go do zakupu danego produktu. […]

Działania marketingowe, a możliwości dalszego rozwoju firmy parkieciarskiej

Po dłuższym lub krótszym czasie funkcjonowania firmy parkieciarskiej wielu właścicieli zaczyna rozważać możliwości dalszego rozwoju. Rozwój firmy upatrują w: otwarciu nowego punktu handlowego, wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi, bądź wejściu na nowe rynki. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z nowymi projektami, które wymagają obiektywnej i zdyscyplinowanej oceny, gdyż zawsze istnieje ryzyko, […]

Czy firmie parkieciarskiej potrzebny jest marketing? Kilka podstawowych informacji o marketingu

Zwłaszcza, teraz, gdy wszyscy borykamy się z problemem kryzysu gospodarczego, który bez wątpienia jest zauważalny w branży parkieciarskiej wielu z prowadzących działalność gospodarczą może uznać, że pytanie zawarte w tytule ich nie dotyczy, gdyż jest zasadne w odniesieniu tylko do dużych firm.   Oczywiście duże firmy mogą sobie pozwolić na użycie znacznie większej liczby narzędzi […]

Powered by WordPress and MasterTemplate