Czy firmie parkieciarskiej potrzebny jest marketing? Kilka podstawowych informacji o marketingu

Zwłaszcza, teraz, gdy wszyscy borykamy się z problemem kryzysu gospodarczego, który bez wątpienia jest zauważalny w branży parkieciarskiej wielu z prowadzących działalność gospodarczą może uznać, że pytanie zawarte w tytule ich nie dotyczy, gdyż jest zasadne w odniesieniu tylko do dużych firm.

 

Oczywiście duże firmy mogą sobie pozwolić na użycie znacznie większej liczby narzędzi marketingowych, niż małe, ale podstawowa znajomość rynku i jego mechanizmów jest w obecnych czasach niezbędna dla przetrwania firmy bez względu na jej rozmiary. Wiedzę taką zdobywa się poprzez badania rynkowe, które są jednym z podstawowych elementów marketingu. Bez sensu jednak jest tracenie czasu, energii i pieniędzy na działania marketingowe, jeżeli nie posiadamy jasno określonego celu. Celem takim może być na przykład zwiększenie wartości sprzedaży towarów i usług, lub powiększenie przypadającej na firmę części rynku. Im jednak bardziej precyzyjnie określimy cel tym dokładniej będziemy mogli obserwować reakcje na nasze działania, takie jak: decyzje dotyczące cen produktów i usług, kanałów dystrybucji a także sposobu prowadzenia reklamy; działań promocyjnych, tworzenia publicznego wizerunku firmy. Te i jeszcze inne działania składają się na MARKETING. Nawet dla najmniejszej firmy bardzo duże znaczenie ma trafne rozpoznanie potencjalnego rynku nabywców naszych produktów i usług, bo gdy nie będziemy mieli klientów nasza firma straci rację bytu. Dokładne określenie kto jest „typowym” klientem ma tu zasadnicze znaczenie, równie istotne jest wiedza o tym, gdzie owych klientów szukać. Bez tych podstawowych informacji nasze działania marketingowe będą zbyt mało precyzyjne, a w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych i organizacyjnych związanych z wielkością firmy mogą nie przynieść pożądanego skutku. Dobre rozpoznanie rynku skierowanie na tę jego część, gdzie istnieje możliwość najzyskowniejszej sprzedaży naszych towarów i usług nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy chcemy wprowadzić nowy produkt lub usługę. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie czy firma nastawiona jest na produkt, czy na rynek? Firmy parkieciarskie ze względu na swoją specyfikę korzystniejszą dla siebie sytuacje powinny upatrywać w nastawieniu na rynek, gdyż świadczą usługi jakie pragnie lub potrzebuje ich klient. Duże firmy, których podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż produktów podłogowych nastawione będą na produkt. Stałe zbieranie informacji o rynku jest ważne dla każdegoprzedsiębiorcy a wiedzę o nim można podzielić na trzy kategorie:
• Wiedza ogólnokrajowa – obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju. Podstawowym je źródłem jest prasa, radio, telewizja Internet.
• Wiedza branżowa – dotyczy zagadnień określonej gałęzi przemysłu czy sektora usług.
• Dane dotyczące sprzedaży zebrane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.
 

Analiza danych dotyczących własnej działalności gospodarczej jest jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych metod zbierania informacji o tym co dzieje się na otaczającym nas rynku. Pozwala również uzyskać informacje na temat jak rynej reaguje na naszą ofertę produktów, czy usług. Analiza danych sprzedażowych wymaga „banku informacji, który powinien być jak najprostszy a jednocześnie powinien
dostarczać odpowiedniej ilości podstawowych a niezbędnych informacji. Oto najistotniejsze informacje których analiza zapewne przyda się każdemu prowadzącemu działalność
gospodarczą.
1. wielkość sprzedaży – tygodniowa, miesięczna, kwartalna;
2. klienci – kim są? Jakie mają upodobania?
3. produkt – które z twoich produktów lub usług sprzedają się najlepiej?
 

W ramach stałego monitorowania otaczającego nas rynku absolutnie koniecznym jego elementem jest baczna obserwacja aktualnych i potencjalnych konkurentów. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą powinien wiedzieć: Czy konkurenci starają się wkroczyć na potencjalnie jego rynek ? Czy są zainteresowani jakimiś nowymi rynkami, czy planują jakieś posunięcia marketingowe ? Czy modyfikują swoje produktu (usługi). Nawet zwykła zmiana ceny u rynkowego konkurenta może stanowić bardzo istotną informację.
 

Dobre rozpoznanie otaczających nas konkurentów ma zasadnicze znaczenie w przypadku, gdy przygotowujemy nowy projekt (wprowadzamy na rynek nową technologię, nowe produkty itp.). Planując nowe przedsięwzięcie warto włożyć trochę wysiłku w wytropienie potencjalnych konkurentów a poznanie ich mocnych i słabych punktów będzie pomocne.Im więcej zgromadzimy informacji na temat naszych konkurentów tym lepiej. Warto je gromadzić i uporządkować oraz oczywiście korzystać z nich w miarę potrzeb. Jeżeli tych kilka bardzo ogólnych informacji z zakresu marketingu zainteresowało czytelników to w następnym numerze „Parkieciarza.eu” omówię kilka kolejnych zagadnień. Mam również nadzieję, że dla większości z Czytelników pytanie zawarte w tytule artykułu jest retoryczne.
 

Alfred Spychała

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate