Oleje euku – jakość przewyższająca cenę

Eukula® powstała wskutek fascynacji drewnem założycieli tej marki. Marka eukula® od ponad 50 lat jest jedną z najbardziej innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych firm produkujących pełną kolekcję rozwiązań w zakresie zabezpieczania, impregnacji, czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych. Wdrożone w ostatnich latach technologie pozwoliły podwyższyć bezpieczeństwo używanych produktów do najwyższych poziomów często niedostępnych na rynku.

 

Ponieważ innowacje i tradycja są podstawą sukcesu. Nasze nowoczesne oleje do podłóg drewnianych linii euku są oparte na dziesiątkach lat naszych doświadczeń oraz innowacji.
Na wstępie informacji należy wyjaśnić znaczenie skrótów „FS” i „HS”.

Skrót HS (High Solid) spotykany jest na etykietach wielu produktów chemicznych opartych o technologie rozpuszczalnikową i oznacza wysoką zawartość części stałych. Producent w ten sposób podkreśla, że dany produkt w odniesieniu do innych standardowych rozwiązań na rynku, posiada w swej recepturze więcej składników, które rzeczywiście tworzą powłokę lub inny rodzaj zabezpieczenia. Pomimo, że nie istnieje jasna definicja określająca HS, przyjmuje się, że są to powłoki, w objętości których zawartość ciał stałych jest większa niż 65%. Produkty High Solid zawierają w swoim składzie lotne związki organiczne (rozcieńczalniki), które muszą całkowicie odparować z układu i nie przyczyniają się bezpośrednio do podwyższenia własności zabezpieczenia.

Skrót FS (Full Solid) oznacza, że produkt ten składa się przynajmniej w 98% ze części stałych, które tworzą zabezpieczenie, a ilość innych substancji jest znikoma i całkowicie bezpieczna. Oleje linii euku są olejami FS (Full Solid).

ZDROWIE

Ten aspekt wydaje się oczywisty, ale czy jest w pełni zrozumiały?

Do obniżenia lepkości olejów opartych o składniki naturalne, stosowano głównie rozcieńczalniki, które są pochodną nafty o dużej zawartości węglowodorów. Przyczyniają się one do wysuszania skóry, jej pękania i występowania alergii. Ponadto powodują podrażnienie dróg oddechowych oraz bóle głowy. Dłuższe przebywanie w pomieszczeniu o dużym stężeniu lotnych związków organicznych (LZO) może powodować objawy narkotyczne, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności. To tylko najczęściej powtarzane i publikowane przykłady negatywnego oddziaływania LZO zawartych w produktach olejowych HS. Oleje euku, będące produktami FS, nie zawierają w swoim składzie lotnych związków organicznych, a więc są w pełni bezpieczne dla zdrowia wykonawcy i użytkownika.

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Produkty olejowe, ze względu zawarte w nich składniki, mają dość niską temperaturę zapłonu. W przypadku olejów HS temperatura ta tylko w niewielkim stopniu przekracza 40 oC. Tak niska temperatura stanowi niebezpieczeństwo wystąpienia samozapłonu materiałów (szmat lub padów) nasączonych olejem. W przypadku olejów FS euku oil 1 FS czy euku oil color FS temperatura zapłonu jest prawie dwukrotnie wyższa, co sprawia, że produkty te, pomimo iż są łatwopalne, nie powodują samozapłonu. Cecha ta podnosi bezpieczeństwo pracy i obniża możliwość powstania pożaru w obiekcie, gdzie są prowadzone prace.

EKONOMIA

Produkty FS to mieszaniny olejów i żywic, które w całej swej objętości impregnują i chronią drewno. Rzeczywista wydajność oleju FS, biorąc pod uwagę ilość uzyskanego skutecznego zabezpieczenia powierzchni, jest większa w porównaniu do oleju HS. Produkty HS zawierają rozpuszczalniki, które muszą odparować, a więc nie biorą udziału w tworzeniu zabezpieczenia powierzchni. Oznacza to, że aby stworzyć skuteczne zabezpieczenie powierzchni, porównywalne z zabezpieczeniem olejami FS, należy użyć znacznie większą ilość oleju HS.

APLIKACJA

Sposób nanoszenia obu rozwiązań jest taki sam. Do aplikacji olejów zaleca się użycie stalowej szpachli, natomiast do polerowania – polerki z białym padem. Oleje FS pozwalają na wyższy komfort pracy związany z łagodnym zapachem oleju, a także z dłuższym czasem obróbki (polerowania) zabezpieczonej powierzchni bez efektu klejenia się pada do powierzchni.

SCHNIĘCIE I OKSYDACJA

Proces osiągania przez olej własności użytkowych dość mylnie określa się jako schnięcie oleju. Schnięcie proste w układach chemicznych polega na odparowywaniu lotnych związków organicznych (LZO).W przypadku olejów pochodzenia roślinnego zjawisko przechodzenia z fazy ciekłej do stałej opiera się głównie na procesie oksydacji, czyli przyłączania cząstek tlenu z otoczenia, w wyniku czego dochodzi do krystalizacji produktu. Jeżeli w mieszaninie olejowej znajdują się rozcieńczalniki, jak jest to w przypadku produktów HS, to proces ten jest dwufazowy. Najpierw z układu odparowują rozcieńczalniki a dopiero potem następuje proces krystalizacji. Dochodzi wtedy do niekorzystnego zjawiska tzw. podsychania powierzchniowego lub inaczej – schnięcia pozornego. Odparowujące rozcieńczalniki powodują powierzchniowe domykanie się struktury, co powoduje wrażenie szybkiego wyschnięcia nałożonej warstwy, pomimo że proces krystalizacji nie uległ zakończeniu. Szybkie oddanie takiej powierzchni do użytkowania powoduje szybkie zużycie zabezpieczenia, wystąpienie licznych zarysowań i przetarć oleju. Oleje FS, nie zawierające rozcieńczalników, początkowo oksydują dłużej, ale proces ten odbywa się w całym przekroju nałożonej warstwy. Różnica staje się zauważalna po ok. 24 godzinach. Euku oil 1 FS tworzy twardą, odporną strukturę, trudną do zarysowania paznokciem.

SKUTECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA I TRWAŁOŚĆ

Oleje FS tworzą trwalsze zabezpieczenie niż oleje HS, ponieważ w trakcie krystalizacji nie zmniejszają swojej objętości. Krystalizacji olejów HS towarzyszy równocześnie zmniejszenie objętości, w skutek czego zabezpieczenie powierzchni również traci na skuteczności. Przejawem tego jest podnoszona wielokroć przez użytkowników słaba odporność zabezpieczeń olejowych na działanie wody.
Stosowanie oleju euku 1 FS w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem powierzchni podnosi efektywność impregnacji. Zalecane stosowanie dodatku euku master FS, który polepsza krystalizację oleju podnosząc jego trwałość i odporność na wymywanie, będzie docenione przez użytkowników, ponieważ wydłuży czas do nanoszenia warstw pielęgnacyjnych.

Aby podnieść efektywność impregnacji należy stosować wodowanie powierzchni drewna. Stosując ługi przed olejowaniem nie trzeba przeprowadzać wodowania. Stosowanie euku master FS jest szczególnie zalecane przy stosowaniu olejów euku oil color FS. Prawdziwe produkty eukula są rozprowadzane w Polsce za pośrednictwem firmy Dr. Schutz Polska i jej partnerów handlowych.

Firmy chcące nawiązać z nami współpracę prosimy o kontakt z Robertem Mądreckim:

 robert.madrecki@dr-schutz.eu
Tel: +48 600 093 180

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.