Posts Tagged ‘Alfred Spychała’

ANALlIZA STRATEGICZNA (swot i analiza 5 sił Portera)

Punktem wyjścia do określenia sytuacji strategicznej i podstawową analizą przedsiębiorstwa jest analiza SWOT. Współcześnie analiza SWOT stanowi jeden z najważniejszych wariantów analizy przedsiębiorstwa.1   Nazwę SWOT tworzą pierwsze litery angielskich wyrazów oznaczających Strengths – siły, Weaknesses – słabości, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia. Analiza ta wymaga systematycznego gromadzenia i analizowania informacji obrazujących osiągane […]

Promocja – element komunikacji marketingowej firmy parkieciarskiej

Promocja (od łac. promovere, tzn. pobudzać, lansować) oznacza kontakt producenta – dystrybutora danego produktu z jego odbiorcą – konsumentem. Aby nawiązać kontakt tego rodzaju firma parkieciarska uruchamia szereg różnorakich działań, których celem jest poznanie potrzeb odbiorcy – konsumenta, następnie trafienie w potrzeby potencjalnych odbiorców, co w konsekwencji doprowadza do nakłonienia go do zakupu danego produktu. […]

Powered by WordPress and MasterTemplate