Posts Tagged ‘działania marketingowe’

Działania marketingowe, a możliwości dalszego rozwoju firmy parkieciarskiej

Po dłuższym lub krótszym czasie funkcjonowania firmy parkieciarskiej wielu właścicieli zaczyna rozważać możliwości dalszego rozwoju. Rozwój firmy upatrują w: otwarciu nowego punktu handlowego, wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub usługi, bądź wejściu na nowe rynki. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z nowymi projektami, które wymagają obiektywnej i zdyscyplinowanej oceny, gdyż zawsze istnieje ryzyko, […]

Powered by WordPress and MasterTemplate