Walne Zebranie Członków SPP, spotkanie branży parkieciarskiej- kształcenie w zawodzie Parkieciarz

Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Parkieciarze Polscy" Zarząd SPP zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 13. czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 10 o godzinie 11.00.
W przypadku braku quorum drugi termin obrad nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15. 

Porządek obrad:
1. Powitanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.
9. Plany finansowy, marketingowy oraz zamierzeń na rok 2018
10. Wolne wnioski i dyskusja nad zadaniami Stowarzyszenia.
11. Zakończenie obrad – ok. godz. 12.00

UWAGA:  Po Walnym Zebraniu w godz. 12.15-14.00 odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli producentów, wykonawców, kuratorium oświaty, rzemiosła, szkolnictwa zawodowego poświęcony roli branży parkieciarskiej przy wspieraniu kształcenia w zawodzie parkieciarz oraz prezentacja warsztatów i planów kształcenia w zawodzie parkieciarz ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

O godz. 14.15 – obiad
15.00 – zwiedzanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (dla chętnych)

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy
Pytania i potwierdzenie udziału prosimy kierować kierować na:  biuro@parkieciarzepolscy.com.pl w terminie do dnia 31.05.2018
Prosimy zaznaczyć udział w:  1.  w Panelu: Tak/Nie,     2.  Zwiedzanie obozu: Tak/Nie

W imieniu Zarządu
Dariusz Kozera 

Both comments and pings are currently closed.