www.festool.pl

Klej to nie wszystko…

Od wielu lat spotykam się z zasadniczym pytaniem: czym gruntować? Wielokrotnie podkład, który napotyka na swojej drodze parkieciarz wymaga pewnych zabiegów, które umożliwią montaż posadzki drewnianej. Z drugiej strony uważam, iż każdy grunt, jako konkretny produkt, ma swoje spektrum zastosowań. W tym artykule pragnę przedstawić Państwu gamę produktów gruntujących, oferowanych przez szwajcarski koncern Sika. Mam nadzieję, iż w ten sposób pomogę choć w pewnym stopniu rozwiązać problemy, z jakim borykają się parkieciarze na wielu inwestycjach.

Po pierwsze należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy gruntowanie jest bezwzględnie wymagane? Wedle filozofii firmy Sika: niekoniecznie. Podstawowym kryterium doboru gruntu jest cel, jaki chcemy przy jego pomocy osiągnąć. Jeśli podkład jest suchy i wystarczająco mocny, dodatkowe jego zabezpieczenie nie jest wymagane. Należy jednakże bezwarunkowo go przeszlifować – musimy usunąć warstwę zatartego cementu oraz mleczka cementowego, które z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa znajdują się na podkładzie betonowym, jastrychu cementowym lub anhydrytowym. Szlifować musimy także płyty drewnopochodne, np. OSB, w celu usunięcia potencjalnej warstwy parafiny, która dodawana jest do płyt wiórowych jako substancja hydrofobowa. W przypadku zastosowania elastycznych klejów z serii SikaBond minimalne oczekiwania dotyczące wytrzymałości podkładu na naprężenia ścinające to ok. 1,5 N/mm². Oczywiście podana powyżej wartość nie jest obligatoryjna, zależy od wielu czynników, takich jak choćby wymiary liniowe pomieszczenia, szerokość parkietu, układ słojów w drewnie, przewidywane warunki użytkowe etc.. Po przeszlifowaniu i starannym odkurzeniu podkładu możemy w takim przypadku przystąpić do klejenia.

Ale co, jeśli podłoże nie spełnia minimalnych wymagań? Wtedy bezwarunkowo należy sięgnąć po środki gruntujące, które dobieramy i modyfikujemy w zależności od potrzeb.
Jeśli podkład jest mocny, ale ma podwyższoną wilgotność, możemy zastosować jeden z dwóch środków chemicznych oferowanych przez Sikę. Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy SikaBond Rapid DPM pozwala na założenie bariery przeciwwilgociowej na podkładach cementowych o wilgotności do 4% CM lub na anhydrycie o wilgotności do 0,5%. W tym celu musimy aplikować go co najmniej na dwie warstwy, malowane na krzyż. Minimalne zużycie przy minimum dwóch warstwach powinno wynieść ok. 0,35 l/m². Urokiem Rapida DPM jest błyskawiczny czas wiązania- na jedną warstwę ok. 45 min. (50% w +20°C). Już nawet po 1,5 godziny od zagruntowania jesteśmy w stanie kleić parkiet na pełnej barierze przeciwwilgociowej. Preparat ten nadaje się także na ogrzewanie podłogowe. SikaBond Rapid DPM jest jednoskładnikowy, więc nie wymaga mieszania. Jest również produktem bezrozpuszczalnikowym, dzięki czemu użycie go nie naraża ani parkieciarza, ani inwestora, na wdychanie szkodliwych substancji.

Kolejnym produktem pozwalającym na założenie bariery przeciwwilgociowej jest SikaBond Primer MB. Ta dwuskładnikowa żywica epoksydowa pozwala na izolowanie wilgotności resztkowej w podkładach na bazie cementu o wilgotności nawet do 6% CM. Primer MB może być także stosowany na ogrzewaniu podłogowym. Efekt „zeszklenia” żywicy może świadczyć, iż pory oraz kapilary podkładu są wypełnione, jastrych uzyskał pełne nasycenie a bariera przeciwwilgociowa będzie skuteczna. Orientacyjne zużycie Sika Primer MB przy izolowaniu wilgotności resztkowej powinna wahać się między 0,4 a 0,6 kg/m², w zależności od chłonności wylewki. Przy pełnym wysyceniu podkładu jedna warstwa przy podanym zużyciu powinna zapewnić trwałą izolację. Niemniej przy wilgotnościach powyżej 4% CM dla bezpieczeństwa można ponowić gruntowanie na już związaną, pierwszą warstwę żywicy. Da nam to pewność, iż nawet miejsca na posadzce, gdzie aplikacja pierwszej warstwy żywicy osiągnęła mniejsze od wymaganego zużycie, będą zabezpieczone. W przypadku obu w/w produktów Sika nie wymaga przesypywania ich piaskiem kwarcowym. Kleje SikaBond wyróżniają się na tyle wysoką adhezją, iż nie powinny mieć żadnego problemu z przyczepnością do związanego poliuretanu lub epoksydu. Bardzo częstym przypadkiem jest niewystarczająca wytrzymałość mechaniczna podkładu. Ileż to razy pomiar Pressomess pokazywał nam wartości, przy których montaż posadzki drewnianej wiąże się z ogromnym ryzykiem, lub jest zgoła niemożliwy…


Na rynku istnieją różne metody wzmacniania słabych jastrychów. Możemy je „pompować” wodną dyspersją krzemionki, stosować maty przeciwprężne lub różnorakie kombinacje specjalistycznych gruntów. Sika oferuje prostsze i szybsze rozwiązanie. Grunt Sika Primer MB, oprócz tworzenia bariery przeciwwilgociowej, pozwala także na bardzo wydatne wzmacnianie podkładów.
Posiadamy doświadczenia z krytycznymi podłożami, gdzie pomiar Pressomess wskazywał wartość 0,2-0,3 N/mm². Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii udało nam się przykleić parkiet i na nich. Sika Primer MB w doskonały sposób radzi sobie z zabezpieczaniem słabych jastrychów. Kluczem do sukcesu jest duża zawartość substancji czynnej (żywicy epoksydowej) w mieszaninie: wagowo 3:1 w stosunku do utwardzacza. Dzięki temu w/w produkt penetruje strukturę podkładu i wiąże luźne cząsteczki wylewki. Z kolei dzięki niskiej lepkości Primer MB potrafi penetrować na wymaganą głębokość, minimalizując ryzyko jego rozwarstwienia w przypadku pracy drewna. Przy krytycznie słabych podkładach zalecane jest dodanie do żywicy epoksydowej systemowego rozcieńczalnika. Poprzez zmniejszenie lepkości mieszaniny uzyskujemy wtedy zdolność do jeszcze lepszej penetracji, nawet do 1,5 cm. Przy dodaniu rozcieńczalnika wydłuża się czas pełnego wiązania Sika Primer MB. Standartowo wynosi on ok. 12 h, zaś w konfiguracji rozcieńczonej może wydłużyć się do 24-36 godzin.
W skrajnych sytuacjach możemy, po pełnym związaniu żywicy, nałożyć jej kolejną warstwę. Przy zużyciu ok. 0,2-0,3 kg/m² będzie ona pełnić rolę swoistej „warstwy przeciwprężnej”, izolując część naprężeń generowanych przez pracujące drewno od podkładu. Przy zastosowaniu elastycznych klejów z serii SikaBond technologia ta pozwoli parkieciarzom na wybrnięcie z wielu problematycznych sytuacji.

Kolejnym problemem nękającym naszą branżę są pozostałości starych klejów, mas bitumicznych, farb etc. zalegające na wylewkach. I w tym przypadku przyda nam się Sika Primer MB.
Po oczyszczeniu przynajmniej 50% podkładu z niepożądanych substancji (w przypadku m.in. mas bitumicznych zalecam także zrównanie ich do poziomu wylewki w celu uniknięcia rozwarstwienia) zabezpieczamy podkład przy pomocy żywicy epoksydowej. Przy zużyciu ok. 0,4 kg/m² Primer MB odizoluje pozostałości większości starych preparatów chemicznych, umożliwiając klejenie podłogi drewnianej. Z resztkami starych klejów doskonale poradzi sobie także poliuretanowy grunt SikaBond Rapid DPM, umożliwiając montaż parkietu nawet już po 45 minutach od zagruntowania.
Wyzwaniem dla parkieciarza mogą być paradoksalnie podkłady suche, względnie mocne, lecz pylące. Luźne ziarenka piasku lub pył zdecydowanie utrudniają aplikację kleju, powodując jego rolowanie, blokują równomierne przesuwanie pacy, niekorzystnie wpływają na przyczepność do podłoża. W takim przypadku doskonale sprawdzi się każdy z w/w gruntów. Przy minimalnym zużyciu rzędu 0,1-0,2 kg/m² Sika Primer MB zabezpieczy powierzchniowo podkład, podnosząc jego parametry mechaniczne, a jednocześnie zwiąże luźne cząstki. Podobną rolę spełni SikaBond Rapid DPM przy zużyciu ok. 0,1 l/m². Ale produktem dedykowanym do tego typu zadań jest trzeci grunt z oferty parkieciarskiej szwajcarskiego koncernu: SikaGrund-P. Ta wodna dyspersja silikatu ma na celu powierzchniowe zabezpieczenie podkładu, podnosząc jego parametry mechaniczne oraz wiążąc luźne cząstki. Dzięki wysokiej wydajności, wynoszącej ok. 0,1-0,2 l/m², oraz atrakcyjnej cenie detalicznej, preparat ten umożliwia zredukowanie kosztów gruntowania nawet do 1 PLN netto/m². Jako produkt bezzapachowy i bezrozpuszczalnikowy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia parkieciarza. Sika Grund-P umożliwia klejenie parkietu już po 3-6 godzinach od aplikacji!

Podsumowując: w/w grunty z pewnością umożliwią bezpieczny montaż drewna w wielu krytycznych sytuacjach. Redukując ryzyko, skracając czas montażu czy obniżając koszty montażu produkty parkieciarskie sygnowane logiem Sika z pewnością pozwolą nam wybrnąć z wielu problematycznych sytuacji. Jednocześnie pragnę także przypomnieć, iż nawet najlepszy grunt nie zastąpi uszkodzonej lub wadliwej hydroizolacji ani nie umożliwi montażu wielkogabarytowych elementów drewnianych na podkładzie bardziej przypominającym piaskownicę, niż beton. Pamiętajmy także o tym, iż podstawowym kryterium, jakim powinniśmy się kierować w doborze technologii pod konkretną inwestycję, powinien być zdrowy rozsądek oraz merytoryczna wiedza.

 

Krzysztof Szulim

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate