biblioteka

Biblioteka Parkieciarza poleca!
Recenzje książek, w których parkieciarz chcący poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną może znaleźć interesujące informacje związane z budownictwem, drewnem, klejami, lakierami, techniką wykończenia powierzchni drewna itd.

 

Zbigniew Wolski
"Parkieciarz – podstawy wiedzy i paraktyki zawodowej"
414 str. Więcej informacji na stronie www.parkieciarzepolscy.com.pl

Podręcznik każdego parkieciarza profesjonalisty! Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy” podjęło inicjatywę wydawniczą opracowania kompendium wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu parkieciarza pt. „Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”. Do opracowania autorskiego powołano zespół specjalistów Stowarzyszenia, z udziałem doświadczonego eksperta mgra inż. arch. Zbigniewa Wolskiego, autora poradników i podręczników do nauczania technologii robót wykończeniowych, w tym parkieciarstwa. Na podstawie kontaktów roboczych z różnymi specjalistami, instytucjami edukacji zawodowej oraz innymi – krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi posadzkarzy – Zarząd Stowarzyszenia wyrobił sobie pogląd, jak obecnie powinna kształtować się sylwetka zawodowa parkieciarza w Polsce i poziom jego wiedzy oraz specjalizacji. Publikacja została pomyślana w taki sposób, aby czynni zawodowo parkieciarze w randze mistrzów lub czeladników mogli w niej znaleźć pomoc w razie potrzeby poznania przyczyn niektórych zjawisk z dziedziny fizyki, chemii, fizyki budowli, ekologii itp., jakie wiążą się z prowadzonymi robotami, a także przejmować lub ugruntowywać nowoczesne rozwiązania technologii robót. Publikacja ta ma stanowić dla nich swego rodzaju vademecum – poradnik zawodowy, a dla adeptów zawodu ma służyć jako podręcznik technologii wzbogacony o pomoce naukowe, wyjaśniające istotę zachodzących zjawisk przy wykonywaniu robót i funkcjonowaniu podłogi jako ustroju budowlanego. Książka powinna służyć jednocześnie jako źródło wiedzy z materiałoznawstwa i przewodnik na rynku materiałów stosowanych w robotach podłogowych i służących pielęgnacji posadzek. Uprawianie zawodu parkieciarza wymaga obecnie wszechstronnej wiedzy i doświadczenia zawodowego w zagadnieniach ogólnobudowlanych, związanych ściśle z projektowaniem konstrukcji podłogi, lecz stosunkowo odległych od samej technologii wykonywania posadzki. A tylko ten zakres wiedzy był dotąd głównym przedmiotem programów nauczania i podręczników do kształcenia zawodowego parkieciarzy. Obecnie jest on niewystarczający. Wykwalifikowany i samodzielny zawodowo parkieciarz staje obecnie wobec zadań, które nie mogą być opisywane tylko pytaniem: jak należy daną robotę wykonać, lecz co należy wykonać w pierwszej kolejności i dlaczego tak, a dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania – zaproponować inwestorowi najlepsze rozwiązanie. Parkieciarz powinien umieć przedstawić fachowe i przekonywające uzasadnienie, dlaczego oprócz przedmiotu formalnego zlecenia powinna być dokonana ekspertyza stanu konstrukcji podłogi, aby sprawdzić czy odpowiada on obecnym wymaganiom techniczno-użytkowym. W robotach remontowych lub modernizacyjnych jest to z reguły niezbędne, chociaż prowadzić może do zwiększenia kosztu remontu. Podejmując program doskonalenia zawodowego swoich członków, Zarząd Stowarzyszenia zdaje sobie sprawę z trudności w dotarciu do odpowiednich źródeł wiedzy, którą wszyscy posadzkarze, zarówno dyplomowani, jak i dopiero uczący się zawodu, powinni sobie przyswoić. Dotychczasowe podręczniki, oparte na przestarzałych programach nauczania, nie odpowiadają aktualnym potrzebom. Wyszukiwanie przez uczącego się brakującej tematyki w innych publikacjach jest w praktyce mało realne. Ten wzgląd legł również u podstaw omawianej inicjatywy edytorskiej Zarządu Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy”. Zarząd Stowarzyszenia „Parkieciarze Polscy” wyraża przekonanie, że omawiana inicjatywa będzie dobrze służyła sprawie rozwoju parkieciarstwa w Polsce i wzrostu prestiżu zawodu posadzkarza.

 

Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Klemma
"Budownictwo ogólne tom 2 – fizyka budowli"
Arkady, Warszawa 2005,2006
1152 str.

Książka stanowi drugą część publikacji "Budownictwo ogólne". poszczególne rozdziały napisali specjaliści z wielu dziedzin budownictwa, będący pracownikami naukowymi w różnych ośrodkach akademickich w polsce. Podręcznik skierowany jest do studentów wydziałów budownictwa oraz dla inżynierów i techników budownictwa. Omówiono w nim m.in. takie zagadnienia, jak wymiana ciepła i wigoci , mikroklimat wnętrz, akustyka, bezpieczeństwo pożarowe budynków, trwalośc budowli, zabezpieczenia przeciwwilgociowe.Dla zainteresowanych zdobyciem szerszej wiedzy teoretycznej związanej pośrednio z parkietami, jako częścią budynków interesujący będzie rozdział poświęcony mikroklimatowi wnętrz, gdzie omawiane są zagadnienia związane z wilgotnością powietrza w pomieszczeniach i komfortem cieplnym człowieka. Konkretne informacje praktyczne przekazuje natomiast rozdział o ochronie budynków przed wilgocią i wodą gruntową. opisano w nim metody mierzenia wilgotności oraz materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej w budynkach.

 

Stanisław Proszyk
"Technologia tworzyw drzewnych – Wykończanie powierzchni"
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
376 str.

Książka została przewidzianajako podręcznik dla techników technologii drewna. Omówiono w niej przygotowanie drewna i tworzyw drzewnych do wykończania, charakterystykę i właściwości wyrobów lakierowych, metody ich nanoszenia, suszenia i utwardzania oraz obróbke uszlachetniajacą i wady powłak lakierowych. W książce przedstawiono rodzaje wykończania powierzchni tworzyw drzewnych, takie jak: oklejania okleinami naturalnymi, obłogami, płytami plsniowymi, okleinami sztucznymi, laminowanie, intarsjowanie, inkrustowanie. Podręcznik omawia także linie technologiczne stosowane do wykończania powierzchni np. parkietu warstwowego. Przedstawia również kierunki rozwoju w zakresie produkcji stosowania proekologicznych wyrobów lakierowych oraz zarysowuje problematykę odpadów i ich utylizacji.

 

 

 

Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak
"Klimat a drewno zabytkowe"
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002
164 str.

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć zjawiska skurczu i pęcznienia drewna oraz ich powi±zanie ze zmiennymi warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach koniecznie musisz przeczytać tą książkę. Na wstępie omówione zostały zagadnienia dotyczące parametrów powietrza oraz sposobów ich pomiaru. W rozdziale poświęconym klimatowi pomieszczeń autorzy wyjaśniają pojęcie "poczucia komfortu" i opisują wpływ człowieka na klimat pomieszczeń oraz sposoby sterowania nim. W dalszej części znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące budowy strukturalnej drewna i jego właściwości higroskopijnych – zależności pomiędzy temperaturą i wilgotnością względną powietrza a zachowaniem się drewna. Treść uzupełniona jest ogromną ilością przydatnych w praktyce wykresów i tabel. Informacje, które można znaleźć w tej książce "Klimat a drewno zabytkowe" bez wątpienia ułatwią wyjaśnienie klientom w jaki sposób szczeliny powstałe w podłodze związane są z nieodpowiednimi warunkami wilgotnościowymi w pomieszczeniu.

 

Lech Czarnecki, Tadeusz Broniewski, Otto Henning
"Chemia w budownictwie"
Arkady, Warszawa 1996
342 str.

Pozycja dla chcących wiedzieć więcej. Na pierwszy rzut oka strasząca skomplikowanymi wzorami, obliczeniami i tabelami. Książka zawiera jednak wiele interesujących dla parkieciarza informacji. Szczególnie dobrze rozwinięty został rozdział poświęcony chemii mineralnych materiałów budowlanych. Znajdziemy tu m.in. szczegółowe informacje o cemencie, spoiwach anhydrytowych i wapiennych. Jednak najciekawszy jest dla nas rozdział "Chemia organicznych materiałów budowlanych". Przeczytamy w nim np. o różnicach pomiędzy poliuretanami i epoksydami i znajdziemy część poświęconą chemii drewna. Autorzy zajęli się także tematem toksyczności produktów chemicznych.

 

 

 

 

Heinz Pecina, Oswald Paprzycki
"Pokrycia lakierowe na drewnie – Parametry i oddziaływania"
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1997
167 str.

Książka przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć zjawiska związane z lakierowaniem drewna. W pierwszym rozdziale można znaleźć podstawowe informacje dotyczące drewna i materiałów drewnopochodnych jako podłoży oraz lakierów do drewna. W dalszej części autorzy zajmują się bardziej szczegółowymi zagadnieniami związanymi z lakierowaniem drewna. Szczegółowo wyjaśnione zostały pojęcia zwilżania powierzchni, rozlewania się lakierów na drewnie, zdolności wnikania w pory drewna oraz przyczepność powłok lakierowych na drewnie. W części poświęconej właściwościom użytkowym lakierowanego drewna znalazł się również obszerny materiał omawiający przyczyny powstawania i rodzaje wad powłok lakierniczych. Zrozumienie przedstawionych zagadnień ułatwia ogromna ilość tabel, rysunków, wykresów i zdjęć. Wiedza zdobyta dzięki lekturze tej książki z pewnością pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy wpływające na uzyskiwanie zadowalających efektów w czasie lakierowania drewna.

 

 

"Poradnik majstra budowlanego"
Arkady, Warszawa 1996
752 str.

Poradnik stanowi wyczerpujący zbiór praktycznych wiadomości z zakresu wszystkich robót budowlanych. Dla parkieciarzy ciekawe i pomocne w codziennej pracy będą rozdziały: "Roboty izolacyjne" i "Roboty podłogowe". Informacje zawarte w nich mogą pomóc w wyjaśnieniu spornych kwestii związanych z wykonanymi lub brakującymi izolacjami oraz z wymogami dotyczącymi podkładów. Liczne rysunki pokazują prawidłowe wykonanie praktycznie wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych podłóg. Autorzy przedstawiają także zestawienia materiałów stosowanych w robotach podłogowych, jednak część ta nie uwzględnia nowych technologii.

 

 

 

"Manuale per la posa di pavimenti in Legno per uso civile"
Edilegno/Federlegno – Arredo, Mediolan 1997
129 str.

Wydany przez stowarzyszenie włoskich parkieciarzy podręcznik zawiera wszystkie podstawowe informacje, które powinien posiadać parkieciarz. Autorzy omówili właściwości drewna, rodzaje i wymiary parkietów, rodzaje podkładów, układanie parkietu na ogrzewaniu podłogowym, maszyny i narzędzia parkieciarskie, materiały ścierne i zasady szlifowania oraz rodzaje i metody zabezpieczenia powierzchni parkietu. Na końcu podręcznika znajdujś się opisy oraz zdjęcia podstawowych gatunków drewna używanych do produkcji parkietu. Wśród 30 gatunków znalazły się dąb, buk, afromosia, doussie, iroko, oliwka, mutenye, wenge, lapacho. Podręcznik "Manuale per la posa di pavimenti in Legno per uso civile" nie opisuje wszystkich zagadnień równie wyczerpująco jak przedstawiony w pierwszym wydaniu "Parkieciarza" niemiecki "Handbuch für Parkettleger und Bodenleger", ale może być ciekawym uzupełnieniem szczególnie dla tych, którzy chcieliby poznać włoskie spojrzenie na parkieciarstwo.

 

 

Remmert Karl, Brehm Heinz (Hrsg.)
"Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger"
SN-Verlag Michael Steinert, Hamburg 2001
506 str.

Drugie wydanie najbardziej wyczerpującego kompendium wiedzy o parkiecie i jego układaniu. Napisany przez największe autorytety w niemieckiej branży parkieciarskiej podręcznik zawiera wszystkie informacje, które powinien posiadać parkieciarz. Podstawy nauk przyrodniczych, podkłady, właściwości drewna, maszyny do obróbki drewna, rodzaje parkietu, układanie, szlifowanie, lakierowanie, olejowanie i barwienie parkietu, podłogi zabytkowe – to tylko niektóre z tematów wyczerpująco opisanych w tej książce. Niewątpliwą zaletą tego wydawnictwa są perfekcyjnie wykonane i bardzo czytelne, nawet dla nie znających języka niemieckiego grafiki. Szkoda, że podręcznik jest dostępny wyłącznie w języku niemieckim!

Powered by WordPress and MasterTemplate